Ana Sayfa Çözümler Neden Netsmart? Kariyer Keşif Kurumsal Materyal İletişim

Netsmart Bilişim Sistemleri A.Ş.

Esentepe Mh. Ecza Sk. No: 6 K: 1, 34394,
Şişli-İstanbul, Türkiye

+90212-274-31-61

[email protected]

Be On The Right Team

Türkiye’nin “En Mutlu İşyeri” seçilmemizin altında yatan en değerli sebep bize güvenen harika bir ekibe sahip olmamız. Bu güvenin farkında olarak, biz de onlara “Mükemmel Çalışan Deneyimi” sunmaya devam ediyoruz.

Netsmart’ta bireysel gelişime değer veriyor, ekip üyelerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bu alanda çalışan “İnsan ve Kültür” departmanımız, ekibimizdeki profesyonellerin kariyer yolculuklarının şekillendirilmesinde ve bizimle birlikte değer yarattıkları gelişim yolculuklarında önemli bir rol oynuyor. Çevik bir anlayışla yapılandırılan kariyer planları, uzun vadede gelişim hedefliyor.

“İnsan ve Kültür” departmanı idari fonksiyondan çok, kariyer gelişiminizde stratejik bir ortak olarak yer alıyor. Yeni zirvelere ulaşmanız, ufkunuzu genişletmeniz ve hedeflerinize ulaşmanız için size yol gösteriyor.

İnsan ve Kültür Politikamız

Gücümüzü değerlerimizin çeşitliliğinden ve benimsediğimiz kapsayıcı kültüründen alıyoruz

Geleneksel kurumsal kültürün ötesine geçen, değer odaklı yaklaşımı benimsiyoruz. İnsan ve Kültür politikamızın temelinde “insana değer” ve “değer yaratma” olguları yer alıyor.

Kapsayıcılık kavramını sahiplenen markamız herkese eşit destek ve fırsat sunuyor. Cinsiyeti, dili, dini, ırkı, hayat görüşü ne olursa olsun Netsmart’ta bir bütünün parçası haline gelen ekip üyeleri farklılıkları ile bu bütünü daha değerli kılıyor.

Kurumsal kültürümüz ortak değerlere dayanıyor. Güven, liyakat, fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, açık iletişim, ekip çalışması, çalışan mutluluğu ve sürdürülebilir yüksek performansı kapsayan ortak değerler bizi daha güçlü ve etkili bir ekip haline getiriyor.

Her bir ekip arkadaşımızın beraberinde getirdiği benzersiz değerlere saygı duyuyor ve bu değerleri önemsiyoruz. Gücümüzü değerlerimizin çeşitliliğinden alıyoruz.

İdari bir gereklilik olan geleneksel insan kaynakları politikasının ötesinde, insanı merkeze koyan bir politikayı destekliyoruz.

Bu politikayı sadece işe alım ve uyumla ilgili süreçleri desteklemek için değil, bireylerin başarılı olduğu, birbirlerine saygı duyduğu ve ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalıştığı bir kültür yaratmak için benimsiyoruz.

Bu şekilde ekibimiz, şirketimiz ve toplum için kalıcı bir değer yaratıyoruz.

Sen
Biz

Netsmart'ta Çalışmak

“Mükemmel Çalışan Deneyimini” tam anlamıyla hissedebileceğiniz bir çalışma ortamı

Her bir ekip üyesinin gelişebileceği bir marka olmayı hedeflediğimiz için “Doğru zamanda, doğru işe, doğru insan” ilkesi ile hareket ediyoruz. Bu sayede herkesin başarılı olabildiği, potansiyelini tam anlamı ile ortaya çıkarabildiği ve şirketin başarısını artıran bir sistem yaratmış oluyoruz.

Ekibimize olan bağlılığımızı, onların mutlu olabileceği çalışma koşullarını yaratarak güçlendiriyoruz.

Öğrenen ve gelişen bir organizasyon

Bu yolculukta ekip üyelerimizle birlikte sürekli öğrenen ve gelişen bir organizasyon olmaya devam ediyoruz.

Ekip üyelerimizin profesyonel veya kişisel gelişimlerine katkıda bulunurken, sürekli öğrenmeyi ve öğretmeyi çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Kişisel ve profesyonel gelişime yönelik bu destekleyici yaklaşım, bizi sektörün öncü markası haline getiriyor.

Uluslararası uyumlu standartlar

“Mükemmel Çalışan Deneyimi” için kurumsal strateji ve onaylanmış politikaları referans alarak, şirket uygulama ve standartlarını uluslararası ölçütlerle uyumlu hale getiriyoruz.

Bu standartlar kapsamında her ekip üyesinin sesinin önemli olduğuna inanıyor, onları aktif olarak dinliyor, önerilerini değerlendiriyor, fikirlerinin hayata geçirilmesine destek oluyoruz.

Evrensel etik kurallar ve değerler

Kurumsal kültürümüzün temel taşı olan evrensel etik kural ve değerler, sürdürülebilirliği, verimliliği ve adanmışlığı destekliyor.

Bu çerçevede ekip arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliği ilk sırada yer alıyor. Güvenli ve sağlıklı iş ortamını yaratmak için proaktif önlemler alıyor, risk analizlerinin yapılmasını sağlıyor, riskleri değerlendiriyor, izliyor ve her türlü iyileştirici önlemi alıyoruz. Netsmart’ta çalışma hayatı reaktif değil, proaktif bakış açısı ile şekillendiriliyor.

Güvenlik Mühendisleri Yetiştirme Programı (GMYP)

Bilgi güvenliği alanında kariyer hedefleyen hedefleyen adaylar için sunduğumuz benzersiz bir yetiştirme programı olan GMYP, 100’ den fazla mezunu ile %92 başarı oranına sahiptir.

Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olanların katılabildiği program onlardan öğrenmeye açık, güçlü analitik becerilere ve problem çözme yeteneklerine sahip olmalarını bekler. Programa kabul edilen adaylar, Netsmart ofisinde 4 aylık bir eğitim yolculuğuna çıkar. Akademik bilgilere ek olarak; programa özel hazırlanmış sınıfiçi ve global sertifikalı çevrimiçi eğitimler eşliğinde tasarlanan program; saha tecrübeli eğitmenlerden aldıkları uygulamalı eğitimlerle ve yeni nesil eğitim methodları ile desteklenir. Program sonunda başarılı bir şekilde mezun olan adayları ekibimize dahil ederiz.

Kişiselleştirilmiş gelişim planı yaklaşımı ile verimliliği artırıyoruz.
Sürdürülebilir çalışma sistemimiz ile, iş akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan sistemler kuruyoruz.
Performansa önem veriyor ve sadece Netsmart’a değil aynı zamanda sektörümüzde de katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu sebeple GMYP, potansiyeli beslemek ve sektör çapında değer yaratmak için hayata geçirdiğimiz bir projedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Değer yaratma kültürü ile çıktığımız bu yolculukta, bizim için en değerli varlık olan ekip arkadaşlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması her zaman önceliğimiz olmuştur.

Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarını’da bu çerçevede ve uluslararası standartlarda belirliyoruz. Her bireyin refahının ön planda tutulduğu ve korunduğu bir çalışma kültürü yaratıyoruz.

Markamızın felsefesinde, hiçbir görevin sağlık ve güvenlik kurallarını ihlal edecek kadar acil olmadığı yer almaktadır. Bu felsefeyi ekip arkadaşlarımızın da benimsemesini sağlıyor ve güveni ön planda tutan bir İSG kültürü geliştiriyoruz.

Mesleki riskleri önlemek, kazalara yol açabilecek faktörleri ortadan kaldırmak, ekip üyelerine iş sağlığı, güvenliği konularında kapsamlı bilgi ve eğitim sağlamak amacı ile düzenli kontroller ve gerekli durumlarda güncellemeler yapıyoruz. Her departman bünyesinde iş güvenliği ve çalışan sağlığına ilişkin mevzuatı titizlikle takip ediyor ve bunlara uyuyoruz. İSG kapsamında risk değerlendirmeleri yaparak, risk analizlerine dayalı iyileştirici önlemler alıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlı bir hale getiriyoruz. Tüm ekip üyelerine sene başında planlanan ve yıl boyunca devam eden kapsamlı eğitimler vererek sağlık ve güvenlik uygulamaları konusunda bilgili ve dikkatli olmanın önemini vurguluyoruz.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sürdürülmesinde ortak sorumluluğa inanıyoruz.

Başvuru Formu

Bilgi güvenliği dünyasında daha geniş bir etki yaratmak ve gelişmenizi destekleyen sürdürülebilir bir kariyer için Netsmart ekibine katılın.

“Aday deneyimi”, bizim için “çalışan deneyimi” kadar önemlidir. Her insan ve fikri bizim için değerlidir.