İlk kez 1953’te Howard Bowen tarafından yazılan “Social Responsibilites of the Businessman” isimli kitap ile hayatımıza giren Kurumsal Sosyal Sorumluluk  kavramı daha sonra 1964’te “İnsan Hakları Sözleşmesi” ve 1969’da “Ulusal Çevre Politikası Sözleşmesi ile güçlenerek kişi ve kurumların sosyal sorumlu davranarak toplumsal gelişime katkı sağlamalarının yolunu açtı. Bu anlamda en önemli adım, mevcut ve gelecekte olabilecek sorunları tespit etmekte ve çözüm üretmekte son derece başarılı sivil toplum örgütlerinin kurulması oldu.

Bizler de Netsmart’ta, sorumlu kurumsal vatandaşlık anlayışımız gereği, her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmak, çevresel konularda duyarlı olmak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz.

 “Sosyal sorumluluk kavramı son yıllarda önem kazanmaya devam etmekte. Ancak ülkemizde büyük şirketlerin pazarlama çalışmalarının bir parçası olarak bazen gerektiğinden fazlaca tüketilmekte. Oysa sosyal sorumluluk, özünde insanları ortak bir zeminde ortak bir fayda için bir araya getiren, binlerce yıllık Anadolu’nun İMECE anlayışının yansımasıdır. Bu anlayışı layığıyla yapmak, tüketmemek, tüketilmesine izin vermemek belki de kurumları en çok zorlayan konuların başında geliyor. Sosyal sorumluluğun anlamını yitirmeden sivil toplum örgütlerine destek veren kurumlar ise çok daha sağlam ve yapıcı izler bırakıyor.

ÇEKÜL Vakfının yıllardır sürdürdüğü çalışmalarının arkasında ise işte bu güzel birlikteliklerden biri yer alıyor. Yaklaşık on beş yıldır, teknik ve altyapı konularında bize destek veren, tüm ekibiyle her sorunumuzda yanımızda olan Netsmart ile el ele uzun soluklu değerler yaratmaya devam ediyoruz.  Sosyal sorumluluk kapsamında gönülden ve mütevazi desteği ile hep yanımızda olan Netsmart ekibine ve değerli yöneticilerine, tüm ekibimiz adına teşekkür etmek isterim. 25. yılımızı kutladığımız şu günlerde, birlikte nice 25 yıllara…”

S.Yeşim Dizdaroglu
ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

“Netsmart  olarak toplumda ve iş hayatında kadınların varlığını önemsiyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların sosyo-ekonomik ve kültürel alanda güç kazanmasının öncelikle eğitimle mümkün olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda eğitimde fırsat eşitliği görüşünü benimseyerek lise çağındaki kız çocuklarının eğitimlerine sosyal sorumluluk farkındalığı ile destek oluyoruz.  Özgüvenli, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı lider bireyler olarak yetişen genç kızlarımız hayal ettikleri geleceğe emin adımlarla ilerlerken, bizler de üzerimize düşen görevi üstlenerek onların eğitimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

Kız çocukları aydınlık yüzümüz olacak…”

“Sokak hayvanlarının mücadelesinin farkındayız.

Hayvan hakları evrensel bildirgesinin ilk maddesinde de belirtildiği üzere “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler”.

Sokak hayvanlarıyla aynı dünyayı paylaştığının bilincinde olan Netsmart, tüm canlıların yaşam haklarına saygı duyan çalışma arkadaşlarıyla birlikte, gönüllü olarak destekçisi olduğu kuruluşların yanı sıra, belediyeler, sokak hayvanlarını koruma kuruluşları ve şahıslarla ortak çalışmalar yürüterek, bu canların beslenme, barınma ve tedavilerinin devamlılığını hedeflemektedir.

Dört mevsim ve her an sokak canlarının yanındayız.”

    

Türk Eğitim Vakfı | Netsmart Burs Fonu

Netsmart olarak, kuruluşumuz olan 1999’dan bu yana bilişim sektöründe ileri seviye teknik destek ve çözümler sunarak birçok sektörden çok sayıda üreticiye hizmet vermekle birlikte, ilk günden beri büyük bir özveri ile sürdürdüğümüz sorumlu kurumsal vatandaşlık anlayışından hareketle, bugün ve her gün STK’ların yanında, Netsmart Burs Fonu ile de eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilerinin yanındayız.

Netsmart Burs Fonu, Netsmart Bilişim A.Ş. tarafından, eğitim desteğine ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerinin hayatına dokunmak ve bir fark yaratmak ilkesiyle 2021 yılında oluşturulmuş olup, TEV bünyesinde yer alan Netsmart Burs Fonu’na yapılan bağışlar, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere aktarılmaktadır.