İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Netsmart’ın başarısının temelinde, dinamik ve değer yaratmayı esas alan şirket yapısı ile beraber hedeflerini her şeyden önce sahip olduğu çalışanlarından aldığı güçle gerçekleştirmek, çalışanlarının sürekli gelişimine destek olmaya ve performanslarını yüksek tutmaya verdiği önem yer almaktadır.

İnsan kaynakları politikalarımızın temelinde çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek, kariyer planlarını yapılandırmak, performanslarını geliştirmek ve yüksek motivasyonlu çalışanlarla uzun vadeli işbirliği oluşturmak hedeflenmektedir. 

Vizyon, misyon ve insan kaynakları politikalarımız doğrultusunda şirket hedeflerimiz; 

 • Kurumumuzun misyon ve vizyonunda belirlenen hedeflere ulaşmak için değerlerimizi paylaşan, dinamik, proaktif ve yenilikçi ekiplerle çalışmak
 • Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları, kariyer ve gelişim yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak
 • Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilmesine olanak sağlayan, iş sağlığı ve güvenliği açısından riskleri minimize edilmiş çalışma ortamları yaratmak
 • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek
 • Her zaman konusunda uzman çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayı sağlamak
 • Çalışan memnuniyetini esas alarak çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımını maksimum seviyede tutmak,  başarılı çalışanlarımızı ödüllendirmek ve gelişimlerini desteklemek

SEÇME VE YERLEŞTİRME

GMYP (Güvenlik Mühendisleri Yetiştirme Programı) alımları dahil olmak üzere Netsmart bünyesindeki tüm açık pozisyonlar, Netsmart LinkedIn hesabı üzerinden paylaşılmaktadır. Güncel ilanlardan haberdar olmak ve başvuru yapmak için bizi takip edin!

Netsmart’lı Olmak…

LinkedIn üzerinden yapılan iş başvurularına ek olarak, Netsmart ekibine katılmak için fotoğraflı özgeçmişinizi İnsan Kaynakları Departmanımıza e-mail yoluyla ([email protected]) gönderebileceğiniz gibi, genel başvuru için aşağıdaki formu da doldurabilirsiniz.

Bütün başvurular, Netsmart İnsan Kaynakları tarafından gizlilik çerçevesinde değerlendirilmektedir.

EĞİTİM ve GELİŞİM

Sektörde deneyimli profesyoneller ve yeni mezunlar için oluşturulan farklı kariyer yolları doğrultusunda insan kaynağımızı yönlendirmekteyiz. 

Güvenlik Mühendisleri Yetiştirme Programı (GMYP) sayesinde yeni mezun veya sektörde deneyimi olmayıp sektöre karşı ilgi ve heyecan duyan adaylara, hem mesleki deneyim hem de profesyonel iş dünyasıyla ilgili mentorluk sağlanmaktadır. Programa başlayan adaylarımıza 4 aylık kapsamlı bir mesleki eğitim vererek,  iş dünyasına hazırlamaktayız. Program sonucunda başarılı olan adaylar, mesleki yetkinlikleri doğrultusunda kendi müşterilerine danışmanlık desteği vermektedirler. 

Her çalışanımızın tek bir alandan bağımsız olarak farklı iş alanlarında uzmanlaşması ve kendi potansiyelinin farkına varması ortak hedeflerimizden biridir. Bu kapsamda hem deneyimli hem de deneyimsiz çalışanlarımızın, hangi pozisyonda olduğu, gerekli başarıları, kriterleri ve performansı sağladıktan sonra hangi pozisyonlara terfi edilebileceği, bu pozisyona gelebilmesi için hangi hazırlıkların yapılması ve hangi donanımlara sahip olması konusu belirlenmiştir. 

PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans yönetim sistemimizin amacı; Netsmart’ın vizyonu doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflerin çalışanların katkılarıyla gerçekleşmesinin sağlanması ve hedeflere ulaşırken çalışanların katılımlarının tarafsız ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak, kişisel gelişimin desteklenmesidir.

Yöneticilerin çalışanları yıllık olarak değerlendirmesi ve geri bildirim görüşmeleriyle hem süreç yönetimini hem de yönetici-çalışan ilişkilerini beslemesi sistem esaslarındandır. 

ÜCRET YÖNETİMİ

Netsmart Ücret Yönetim Sistemi; Pozisyon, Kişi ve Performans bileşenlerinden oluşmaktadır.  Her pozisyon için, iş değerleme kriterleri ve ücret skalaları belirlenmiştir. İşe alım sürecinde adayların kişisel ve mesleki yetkinlikleri iş değerleme kriterleri kapsamında değerlendirilerek, ücret belirlemesi yapılmaktadır. 

Çalışanlarımıza tanımlanan yan haklar; özel sağlık sigortası, ferdi kaza sigortası, yol ücreti, yemek kartı ve otomatik katılım sistemidir. Netsmart çalışanları grup özel sağlık ve ferdi kaza poliçelerine dahil edilmektedir.

Evlilik ve doğumda çalışanlara çeşitli sosyal haklar tanımlanmıştır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Temel politikamız, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir. 

Bu doğrultuda; faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

 • Netsmart çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için gerekli önlemler tüm bölümler tarafından alınır ve gerekli çevre koşulları sağlanır.
 • İş güvenliği ve çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili mevzuat İK liderliğinde, Departman Yöneticileri bünyesinde izlenir ve gereği yerine getirilir.
 • İSG kapsamında risk analizi yapılarak riskler değerlendirilir, izlenir ve her türlü iyileştirici önlem alınır.
 • Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler her sene başında planlanmakta ve yıl içinde verilmektedir. 
 • İşyeri hekimi uygulamamızla çalışanlarımızın sağlık durumlarını takip etmekteyiz.
 • İşyerimizin çalışma ortam ve koşullarının iyileştirilmesini ve bunun muhafazasını sağlamak için yönetim kademesinden başlayarak tüm seviyedeki çalışanlara sorumluluklar verilmiştir. Bu sorumluluklar, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinde tanımlanmıştır.