Netsmart’ta bizim için kalite, müşterilerimize en iyi çözümü sağlamak anlamına gelir. Önceliğimiz, verdiğimiz hizmet ve sunduğumuz çözümlerin müşterilerimizin beklentilerini karşılamasıdır. Ancak bu yöntemle hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi biliyor ve bu nedenle profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip bir kadro, şeffaf organizasyon yapısı, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimsiyoruz.

DEĞER KATMAK:

Müşterilerimizin potansiyellerini ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olmak
Her zaman karlılığı artırırken müşteri tatminini de arttırmak
Reaktif değil proaktif olmak
Müşterilerimizin karşılaştıkları zorluklarda sorumluluk almak
Müşterilerimizin yardıma ihtiyaç duyduğu zamanlarda önce aksiyon almak, sonra sözleşme detaylarına bakmak
Müşterilerimize en iyi çözümle birlikte en kazançlı çözümü de sunmak.
Ürettiklerimizle gurur duyup, değer katıp katmadığımızı sorgulamaya devam etmek

MÜŞTERİ/ÇÖZÜM ODAKLILIK:

Müşteriyi iyi dinlemek, ihtiyacı iyi anlamak ve çözüm alternatiflerini iyi etüd ederek uygulanabilir çözümler sunmak
Sürekli yapıcı ve açık tutum sergilemek

AÇIK VE DÜRÜST OLMAK:

Açık anlaşmalar yapmak
Sözümüzü tutmak
Müşterilerimizi dinlemek ve onlara gerçekleri anlatmak
Müşterilerimizle bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak
Pozitif ya da negatif geri bildirimler yapmak
Firmamızı etkileyen değişiklikleri hızlı ve açıkça bildirmek

GÜVENİLİRLİK

Dürüst çalışma ilkesi ve iş ahlakına uygun biçimde verdiğimiz sözü yerine getirmek
Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile güvene dayalı ilişkiler geliştirmek
Müşteri ve çözüm odaklı olmak
İş anlaşmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde çözüme yönelik destek sağlayarak müşteri memnuniyetini geliştirmek ve müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamak

GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

Netsmart Yönetimi, kurum çapında gizliliği, bütünlüğü ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını korumak için taahhütte bulunmuştur. Bilgi ve bilgi güvenliği gereksinimleri kurumsal hedefler ile aynı doğrultuda olacaktır. Ayrıca, ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, günlük operasyonel işler yapılırken, hizmet kalitesini artırıcı, önleyici faaliyetler ile sorunlar oluşmadan önlem almak hedefleri oluşturulmuştur.


Bu nedenle Netsmart’ın bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; “bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek” olarak özetlenebilir.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Amacı

 • İçeriden ya da dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Netsmart’ın bilgi varlıklarını korumak
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak
 • Erişilebilirliği iş prosesleri ve talimatlarla gerektiği şekilde sağlamak
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS koordinatörünerapor etmek ve BGYS koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak
 • Virüs ya da zararlı yazılım kontrolü, parolalar ve iş sürekliliği işlemleri Bilgi Güvenliği Politikasını destekler
 • Dış kaynaklı doküman listesinde belirtilen yasal yükümlülükleri yerine getirmek

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sorumluları

 • BGYS koordinatörü, BGYS politikasının sürdürülmesinden ve politikanın gerçekleştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmaktan ve yol göstermekten doğrudan sorumludur.
 • Tüm bölüm yöneticileri, kendi iş sahalarına giren bölümlerde BGYS politikasının gerçekleştirilmesinden ve personelinin hareketlerinden doğrudan sorumludurlar.
 • BGYS Politikasına sıkı sıkıya sadık kalmak her personelin sorumluluğudur.
 • BGYS Politikası her yıl en az bir kez yönetim tarafından gözden geçirilir.