MOBİL CİHAZ GÜVENLİĞİ

Çalışanların kurum kaynaklarına gerek kuruma ait cihazlar gerekse kendi cihazlarıyla (BYOD) erişimlerini sağlarken bazı güvenlik önlemlerini de almaları zorunluluk haline gelmiştir.

Bu alanda güvenli çalışma alanı oluşturulması, mobil cihazların kaybedilmesi veya çalınması durumunda bir güvenlik riski oluşturmaması için remote wipe gibi çeşitli güvenlik yönetim ve kontrol özelliklerinin kullanılabilmesi açısından mobil cihaz güvenlik çözümleri önem kazanmıştır.

Netsmart bu alanda 2014 yılında VMware tarafından satın alınmış olan Airwatch’a ait çözümleri kullanmaktadır.