İŞ SÜREKLİLİĞİ

Netsmart, sunucu, veri depolama ve erişim altyapılarında iş sürekliliği gereksinimlerinin planlama, uygulama ve yönetim hizmetlerini sağlamaktadır.

Kurumların bilgi sistemleri altyapısı kaynaklarının kesintisiz çalışması ve erişilebilir olmasının temel adımı kümeleme ve iş sürekliliği altyapısının oluşturulmasıdır.

Kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak ya da kesinti durumunda yeniden çalışır hale getirmek için gerçekleştirilen iş sürekliliği çalışmaları, devamlı değişen iş gereksinimlerini anlamaya yönelik bir yaklaşımla, planlama sürecinden uygulama ve yönetime kadar her aşamada yol göstermektedir.

İş sürekliliği kurumların önceliklerine göre oluşturulmakla birlikte, temelinde kurum tarafından belirlenen politikalar, standartlar ve prosedürler yer almaktadır. Sonrasında ise tüm sistemin tasarımı, uygulaması, desteği ve bakımı bu temellere bağlı olarak yapılandırılmalıdır.